INFORME  PERICIAL

 

Que fem:

 

Els informes pericials econòmics han guanyat força degut a la complexitat del sistema actual en matèria econòmica i legal. En els processos judicials, es fa imprescindible consultar a experts independents que analitzin i expliquin els documents econòmics i financers dins d’un dictamen pericial sòlid i senzill, que faciliti la comprensió de la terminologia comptable, tant per un jutge com per un client.
Cada cop és més habitual que en els processos judicials tinguin més importància aquests informes realitzats per un pèrit economista. Aquests documents poden ser aportats i ratificats en un judici, el propi pèrit pot ser testimoni en un procés i defendre amb solvència i efectivitat les conclusions extretes de l’estudi del cas, fet que pot ser determinant pel client.

Des de fa més de 30 anys Roig & Roig realitza informes pericials amb rigor i professionalitat adaptant-se a les necessitats de cada client i cada cas, comptant amb un economista forense i auditor de comptes.

 

A qui ho fem:

 

L’informe pericial esta enfocat a les persones i/o empreses que estan sotmeses a un procés judicial i vulguin contractar aquest servei per estalviar temps i costos, ja que un informe pericial proporciona una possibilitat més gran de poder guanyar una demanda judicial. Tanmateix el pèrit judicial serà testimoni, fet que pot afavorir la resolució de la sentencia.

 

Com ho fem:

 • Verificació i avaluació de dades comptables, xifres de negoci, marges, beneficis, patrimoni net, actiu i càrrega de treball efectiu.
 • Determinació i analitzar el lucre cessant
 • Indemnitzacions i expropiacions de diverses situacions
 • Valoració d’intangibles
 • Anàlisis d’incompliments de condicions econòmiques contractuals
 • Competència deslleial
 • Quantificació de penalitzacions de contractes
 • Verificació de les actuacions deslleials o irregulars d’administradors, directius o treballadors
 • Revisió de documents i operacions financeres
 • Transgressió de drets de la propietat intel·lectual
 • Valoracions d’empreses i negocis
 • Assistència en arbitratges i litigis nacionals i internacionals
 • Contra – informes contractuals
 • Ratificació davant els tribunals competents
 • Reclamacions de jurisdicció davant els Tribunals competents

 

CONTACTE ÀREA PERICIAL: fiscal@roigiroig.com / 973.270.670 – Ext. 1