Avís legal

ROIG-ROIG ASSESSORS, SLP (Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors) amb CIF B-25316522, té el seu domicili social a c. Lluís Companys 1, 8è 1a, 25003 Lleida (Lleida) i està registrada al Registre Mercantil de Lleida Tom 282, Full L-5222, Foli 51, Inscripció 6a.Les presents Condicions Generals regulen l’accés i l’ús de les pàgines web que integren el lloc web http://www.roigiroig.com (“lloc web”) del qual és titular Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors.

Tota persona que accedeixi al lloc web (“usuari”) accepta aquestes Condicions Generals.

 

Clàusula de protecció de dades

Les seves dades personals seran tractades per ROIG-ROIG ASSESSORS, SLP amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i per al manteniment de les relacions professionals i comercials. Les seves dades no seran cedides a tercers. Aquest tractament de dades és necessari per a atendre la seva sol·licitud. Les seves dades seran conservades fins que es doni de baixa del servei i/o passat un temps prudencial des que atenguem la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades dirigint-se a ROIG-ROIG ASSESSORS, SLP, c. Lluís Companys 1, 8a 1a, 25003 Lleida (Lleida) o a roig@roigiroig.com, acompanyant còpia del seu DNI acreditant degudament la seva identitat. Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

 

Ús del lloc web

El contingut d’aquest lloc web té caràcter merament informatiu i no pot en cap cas considerar-se com assessorament legal. L’accés al lloc web no estableix vinculació professional o contractual entre Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors i l’usuari.

Els materials inclosos al lloc web poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. Així mateix, el contingut del lloc web i les qüestions analitzades poden resultar eventualment inexactes a causa de l’evolució legislativa i jurisprudencial.

 

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que els continguts d’aquest lloc web són de titularitat exclusiva de Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors. L’accés i ús del lloc web no concedeix a l’usuari cap dret de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut del mateix.

Llevat autorització expressa de Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, comercialització, comunicació pública, posada a disposició, distribució o qualsevol tipus d’explotació dels continguts d’aquest lloc web. Alguns dels continguts del lloc web poden ser descarregats per l’usuari per a ús privat i personal i en cap cas per a la seva comercialització o explotació.

 

Limitació de responsabilitat

L’accés a http://www.roigiroig.com és voluntari i responsabilitat exclusiva de l’usuari. Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants estaran exempts de qualsevol responsabilitat derivada de la navegació pel present lloc web així com dels errors continguts en aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix.

Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest lloc web.

Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors no garanteix la inexistència de virus informàtics o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web o dels enllaços, per tant, Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors no es responsabilitza dels danys que eventualment poguessin causar-se a eines informàtiques de l’usuari o de tercers a causa de la navegació pel lloc web.

 

Enllaços

Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors posa a disposició de l’usuari d’aquest lloc web tot un seguit d’enllaços a llocs o portals d’Internet la titularitat i gestió dels quals és aliena a Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors, a efectes merament informatius. Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors no controla, supervisa ni aprova el contingut o serveis oferts en dits enllaços, de manera que l’accés i navegació a través dels mateixos és d’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

 

Contacte

Sol·licitem a l’usuari que es posi en contacte amb Roig & Roig Economistes · Advocats · Auditors a roig@roigiroig.com, davant de qualsevol anomalia en el funcionament d’aquesta pàgina web.