AUDITORIA

 

Què fem?

Les auditories tenen l’objectiu de donar fiabilitat i veracitat a la informació financera de l’empresa. Tanmateix si la funció es desenvolupa de forma adequada, també pot ajudar a detectar potencialitats i oportunitats.

Roig i Roig Economistes – Advocats – Auditors ofereix el servei d’auditoria interna o externa, complint amb l’objectiu d’expressar una opinió professional amb la màxima independència, qualitat i rigor. Basant l’auditoria en un exhaustiu coneixement de l’empresa i el sector que permet finalment redactar els informes relatius a l’estudi dels estats financers de l’empresa, que han de reflectir la imatge fidel i real de la mateixa.

Per a qui ho fem?

Empreses que per llei estan obligades a auditar els seus comptes de forma obligatòria o vulguin sotmetre’s voluntàriament a l’auditoria.

Les auditories obligatòries son per aquelles empreses que compleixen dos dels requisits següents:

 • Que l’import del total de l’actiu sigui superior a 2.850.000 euros
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis superi els 5.700.000 euros
 • Que la mitja de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50

Les auditories voluntàries són per aqueslles empreses que no compleixen amb els requisits obligatoris anteriorment descrits, però que algun dels socis, que representi com a mínim més del 5% del capital social, ho sol·liciti al registrador per realitzar un nomenament d’auditor.

Com ho fem?

 • Auditoria de Comptes anuals
 • Certificats de Fets Societaris Concrets
 • Actuacions i proves pericials en assumptes de caràcter judicial, delictes econòmics, detecció i quantificació de fraus, valoracions de empresa i rams d’activitat, quantificacions de lucre cessants, etc.
 •  Valoració de societats en operacions de compraventa. Augment de capital per compensació de crèdits
 • Fusions i Escissions. Grups consolidats
 • Auditories de compra o venta de societats. Due Dilligence
 • Anàlisi i recomanacions per la millora dels sistemes financers, practiques comptables i control intern.
 • Revisions comptables
 • Auditoria per a subvencions

CONTACTE ÀREA AUDITORIA: roig@roigiroig.com / 973.270.670 Ext. 3