ASSESSORIA LABORAL I DE RRHH

 

Que fem:

 

Al departament laboral estem compromesos a oferir un servei jurídic laboral d’alta qualitat, donat que aquest, s’ha convertit en una peça clau en la gestió i direcció empresarial en el context complex i dinàmic en el que actualment ens trobem.

Resulta imprescindible conèixer a fons  les particularitats del negoci dels clients, per això a Roig & Roig, totes les àrees estan coordinades i integrades per donar al client un servei professional, a més a més de comptar amb un advocat especialista en dret laboral.

Dins de la dinàmica laboral, també cal tenir present l’assessoria estratègica laboral i dels recursos humans, procurant l’aplicació més avantatjosa de la normativa laboral i de la seguretat social en la gestió ordinària de l’empresa.

 

A qui ho fem:

 

A tots aquells empresaris que actuïn com AUTÒNOM, PYME o GRAN EMPRESA, que tinguin necessitats en matèria laboral i recursos humans.

També als particulars que hagin de fer un tràmit relacionat en matèria laboral.

 

Serveis que prestem:

 

Dins l’àrea jurídica – laboral i dels recursos humans oferim la màxima versatilitat i a grans trets disposa dels següents  serveis:

 • Assessorament en el dia a dia empresarial
 • Contractació laboral, bonificacions, i condicions laborals especifiques
 • Sistemes de retribució i compensació (variable, flexible, accions, pensions)
 • Polítiques i protocols interns
 • Suspensions i extincions de les relacions laborals individuals
 • Regim disciplinari
 • Mobilitat geogràfica i funcional. Modificacions substancials de les relacions
  Contractuals
 • Afiliació i cotització de la seguretat social
 • Acció protectora de la seguretat social i previsió empresarial
 • Plans d’igualtat
 • Plans de formació
 • Empreses de treball temporal
 • Prevenció de riscos laborals
 • Practica litigiosa per les resolucions amistoses de conflictes laborals
 • Assistència jurídica especialitzada davant els tribunals de Justícia Social
 • Preparació, assistència i compareixença front inspeccions de treball
 • Redacció i presentació de tot tipus de documents: demandes, al·legacions, sol·licituds, requeriments
 • Tramitació de : prestacions de jubilació, viduïtat, incapacitats, orfandat, auxili defunció
 • Redacció d’auditories socio-laborals per valorar el nivell de compliment de la legislació laboral
 • Due diligence i assessorament en processos de reestructuracions (compres, fusions, escissions, segregacions)
 • Resolució de dubtes, consultes, informació de nova normativa i legislació

 

CONTACTE ÀREA LABORAL: fiscal@roigiroig.com / 973.270.670 – Ext. 1