ASSESSORIA JURÍDICA

Que fem:

L’Àrea Jurídica de Roig & Roig Assessors neix amb l’objectiu d’oferir un assessorament jurídic especialitzat i amb la vocació de donar un servei integral en totes les àrees als nostres clients, ja siguin empreses o particulars. T’assessorarem i t’ajudarem a trobar solucions, defensant els teus drets i els del teu negoci.

Abans de prendre decisions importants, exposi el seu cas i rebrà un assessorament sense cap compromís dels nostres advocats, atenent la naturalesa del seu expedient.

Per a qui ho fem:

Treballem tant a nivell particular com empresarial, oferint els nostres serveis a tots aquells empresaris ja siguin autònoms, PYMES o grans empreses, que tinguin necessitats en matèria jurídica.

També els particulars que estiguin sotmesos a un procès judicial, aportant el nostre assessorament i recolzament en l’expedient que s’escaigui.

Com ho fem?

A continuació trobareu una relació amb els serveis que oferim, en el marc d’un assessorament integral amb l’objectiu de poder satisfer totes les necessitats que es plantegin:

Procediments civils per a persones

 • Persona i família: procediments matrimonials i de parelles de fet (separacions i divorcis, extinció de la parella estable, filiació, guarda i cura dels fills, potestat parental, reclamació d’aliments, execució de sentències…)
 • Successions (declaració d’hereus, testaments, reclamació llegítimes, acceptació d’herència…)
 • Reclamacions de quantitat

Procediments civils per a autònoms i empreses

 • Constitució de societats (S.L, S.A., C.B., SCP, Cooperatives, Fundacions, Assossiacions, Clubs Esportius, Societats amb participació estrangera)
 • Fusions i escissions
 • Preparació i desenvolupament de reunions de consells d’administració i juntes generals de societats
 • Empresa familiar. Òrgans de gestió. Protocol familiar
 • Morositat
 • Tramitació de documents. Subvencions i ajuts per a les empreses

Procediments penals

Procediments tributaris

 • Reclamacions econòmic–administratives

Procediments administratius

 • Recursos en via administrativa
 • Recursos contenciós–administratius

Tramitació d’escriptures

Resolució de dubtes, consultes, informació de nova normativa i legislació.

CONTACTE ÀREA JURÍDICA: juridic@roigiroig.com / 973.270.670 – Ext. 1