ASSESSORIA I CONSULTORIA COMPTABLE

 

Que fem:

 

A l’assessoria comptable i econòmica, facilitem a l’empresari tota aquella documentació que li permeti tenir una visió global, clara i real de la seva empresa, alhora que li permeti prendre decisions encertades, complint amb la legalitat establerta. A traves de l’anàlisi dels estats financers, es pronostica el futur de l’empresa en matèria econòmica – financera. Determinant les polítiques de funcionament com per exemple en recursos humans, inversions, finançament, comercialització o administració.

 

A qui ho fem:

 

Els nostres serveis estan enfocats a AUTÒNOMS, PYMES i GRANS EMPRESES, entitats en l’àmbit de l’Administració de l’estat, autonòmica i local.

Com ho fem:

 

El nostre objectiu és millorar la rendibilitat i l’increment dels beneficis, basant-nos en:

 • Confecció de la comptabilitat de cada AUTÒNOM, PYME i GRAN EMPRESA de manera personalitzada atenent a les necessitats i particularitats que puguin tenir.
 • Control i anàlisis de les comptabilitats que es confeccionin amb els mitjans de l’empresa, donant suport i supervisant amb visites periòdiques.
 • Anàlisis i valoració dels comptes de resultats, balanços, tresoreria, costos i riscos financers.
 • Anàlisis de la liquiditat, estructura de l’endeutament, evolució dels resultats i rendibilitat econòmica
 • Tancament de l’exercici comptable, ja sigui en les nostres instal•lacions o en les pròpies de l’empresa.
 • Classificació i arxiu de la documentació comptable.
 • Confecció i presentació de la documentació i els impostos front a tercers.
 • Presentació dels llibres comptables i comptes anuals al Registre Mercantil.
 • Atenció de totes les consultes o dubtes que necessiti l’empresari respecte la seva situació comptable, financera i fiscal
 • Reunions periòdiques amb l’objectiu d’intercanviar impressions sobre el funcionament de l’empresa, per tal d’adaptar-la millor a les normes fiscals i comptables, ja sigui anualment, periòdicament o en el tancament de l’exercici, així com controlar l’evolució del negoci.
 • Atenció telefònica, watsapp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes i preguntes en matèria comptable.

CONTACTE ÀREA COMPTABLE: fiscal@roigiroig.com / 973.270.670 – Ext. 1