Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

LA PUBLICACIÓ D’IMATGES DE MENORS A LES XARXES SOCIALS Es poden publicar imatges dels fills menors d’edat les xarxes socials?   Autorització dels dos progenitors o autorització judicial La publicació d’imatges de menors d’edat a les xarxes socials requereix l’autorització de tots dos progenitors, en tant que els menors tenen dret a la intimitat personal…

PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT És vàlid un pacte que estableixi una pròrroga del contracte d’arrendament amb increment de la renda inicialment pactada?   Tot i que és molt habitual trobar annexes a contractes d’arrendament que recullen pactes que modifiquen el contracte inicial (per exemple, una pròrroga), no és vàlida la clàusula de modificació o augment…

TARGETES REVOLVING Targetes de crèdit amb interessos abusius     Què és i com funciona una targeta revolving? Una targeta revolving és un tipus de targeta de crèdit en la qual el pagament de les compres o les disposicions d’efectiu que es realitzen s’ajorna automàticament. La diferència amb les targetes de crèdit convencionals és la…