Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

LA PUBLICACIÓ D’IMATGES DE MENORS A LES XARXES SOCIALS Es poden publicar imatges dels fills menors d’edat les xarxes socials?   Autorització dels dos progenitors o autorització judicial La publicació d’imatges de menors d’edat a les xarxes socials requereix l’autorització de tots dos progenitors, en tant que els menors tenen dret a la intimitat personal…

PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT És vàlid un pacte que estableixi una pròrroga del contracte d’arrendament amb increment de la renda inicialment pactada?   Tot i que és molt habitual trobar annexes a contractes d’arrendament que recullen pactes que modifiquen el contracte inicial (per exemple, una pròrroga), no és vàlida la clàusula de modificació o augment…

PRORROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ¿Es válido un pacto que establezca una prórroga del contrato de arrendamiento con incremento de la renta inicialmente pactada? Pese a que es habitual encontrarse con anexos a contratos de arrendamiento que contienen pactos que modifican el contrato inicial (por ejemplo, una prorroga), no es válida la cláusula de modificación…

Plan de Control e Inspecciones de Hacienda 2020 La Agencia Tributaria realiza des de hace mucho tiempo controles e inspecciones a muchas empresas con el objetivo de reducir el fraude fiscal. Con ello han hecho numerosas inspecciones en las sedes empresariales recopilando cualquier información que pueda ser de su utilidad. Por ello, les detallamos todas…

TARJETAS REVOLVING Tarjetas de crédito con intereses abusivos   ¿Qué es y cómo funciona una tarjeta revolving? Una tarjeta revolving es un tipo de tarjeta de crédito en la que el pago de las compras o las disposiciones de efectivo que se realizan se aplaza automáticamente. La diferencia con las tarjetas de crédito convencionales es la siguiente. Las…

TARGETES REVOLVING Targetes de crèdit amb interessos abusius     Què és i com funciona una targeta revolving? Una targeta revolving és un tipus de targeta de crèdit en la qual el pagament de les compres o les disposicions d’efectiu que es realitzen s’ajorna automàticament. La diferència amb les targetes de crèdit convencionals és la…