Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

A l’octubre es creen 7.760 societats, un 2,8% més que en el mateix mes de l’any anterior, i es dissolen 2.007, un 9,7% més. Les comunitats amb més dinamisme empresarial són Comunitat Valenciana (8,3%), Catalunya (8,0%) i la Rioja (6,9%). El nombre de societats mercantils dissoltes a l’octubre és de 2.007, un 9,7% més que…

Nou model 303 IVA (unifica model 310, 311, 370 i 371), nou model 036 i 037 de declaració censal. Modificació model 340 i 349. BOE 2013.11.29

Recentment s’ha publicat la norma que regula el Nou Règim Especial del Criteri de Caixa en l’ IVA. Podrà acollir-se de forma voluntaria durant el mes de desembre de 2013 i començarà a aplicar-se l’ 1 de gener de 2014. Aquest nou sistema, permetrà que l’iva no s’ ingressi fins que és cobri la factura…